Energienieuws

Werkgroep Energie
Sinds een aantal maanden beschikt de Dorpscoöperatie over een werkgroep Energie.
Het doel van deze werkgroep is de inwoners van ons dorp te helpen bij de energietransitie.
De eerste actie die de werkgroep in het najaar wil starten is het maken van warmtescans.
Een oproep om je daarvoor aan te melden wordt in oktober huis-aan-huis bezorgd via een extra nieuwsbrief.


Planschade
Binnenkort verschijnt Nieuwsbrief 3 van dit jaar. Daarin staat hoe je een planschade ( hoeveel je huis minder waard wordt), die je zou kunnen verwachten door de komst van de windmolens, kan indienen.
Belangrijk is te weten wie er in aanmerking komen voor planschade.
Bekijk de kaart goed, want het is mogelijk dat een woning bij meerdere windmolens staat binnen de straal van 1250 meter. Dat geldt ook voor de windmolens aan de kant van Borger-Odoorn en met name voor de windmolen achter Avebe  (molen DEE 3.1).
Op het formulier kunt u dan invullen last te hebben van 2 windmolens.
Bedenk wel dat het ook duidelijk moet zijn dat de waarde van de woning is verminderd doordat je de molen goed kunt zien of duidelijk last hebt van het geluid van de wieken.

Formulier
Hieronder is het formulier te vinden dat gebruikt kan worden om planschade aan te vragen.
Het kost even tijd, maar kan zeker de moeite waard zijn.
De medewerkers van het Dorpsloket kunnen eventueel helpen bij het invullen van dit formulier:
planschade Rijksenergieprojecten – aanvraagformulier particulier

Op deze kaart is te zien welke woningen er binnen de cirkel van 1250 meter vallen en daarmee in aanmerking kunnen komen voor planschade.
rasterkaart Gasselternijveenschemond 1250 meter contouren

Op de kaart van Borger-Odoorn zijn de afstanden te vinden voor de windmolens op hun grondgebied.
Ga naar de website van de gemeente Borger-Odoorn voor een kaart die goed kan worden uitvergroot..