Huisvesting

Wij zijn op zoek naar een bruikbaar huis dat aangepast kan worden voor
huisvesting van ouderen die wat extra aandacht en verzorging nodig hebben.

Het idee is om woonruimte aan te bieden aan hen die niet meer gemakkelijk
zelfstandig kunnen wonen, maar geen zware zorgindicatie hebben.
Wij willen nauw samenwerken met de Buurtzorgvestiging in De Spil.
Daardoor hebt u altijd te maken met bekende mensen.