Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2022
De ledenvergadering van dit jaar wordt gehouden op woensdag 21 september vanaf 20.00 in MFC De Spil.
Hieronder zijn de jaarstukken te vinden:
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021
verslag Algemene Ledenvergadering 2021

 

 

Planschade

Het is nog altijd raadzaam te kijken of je planschade kunt aanvragen.
Kijk daarvoor bij het kopje ‘Energie’.
Daarin staat hoe je een planschade kan indienen.
De mensen van het Dorpsloket kunnen je daarbij helpen.

3 mei 2022
Het is al weer 5 jaar geleden dat wij via een grote actie onze supermarkt hebben kunnen behouden.
Dankzij ondernemer Henk Hoeve en zijn medewerkers is het gelukt om onze Dagwinkel weer in het centrum van de aandacht te brengen.
Om te laten zien dat wij als Dorpscoöperatie blij zijn met onze supermarkt wilden enige aandacht besteden aan dit eerste lustrum.
Voorzitter Piet Wolters overhandigde een bosje bloemen en bestuurslid Corina Hassing had een klein geschenk voor alle medewerkers.