Over ons

Wie zijn wij
De dorpscoöperatie is op 6 december 2017 opgericht tijdens een eerste bijeenkomst van leden en belangstellenden.
Dorpscoöperatie De Brug richt zich vooral op de vragen en zorgen van de individuele inwoners van Gasselternijveen, met nadruk op de sociale aspecten.
De dorpscoöperatie heeft de volgende aandachtspunten:
– de Huiskamer, een sociale dagopvang voor (kwetsbare) ouderen
– tegengaan van eenzaamheid
– organiseren van ouderenhuisvesting in het dorp
– organiseren van groenonderhoud in het dorp
– inrichten en onderhouden van het dorpsloket voor (zorg)hulpvragen
– coördineren van vervoer voor inwoners die dat niet zelf kunnen regelen
– bemiddelen bij het verrichten van hand- en spandiensten
– hulp bij het invullen van formulieren en aanvragen op een website

Bestuur Dorpscoöperatie De Brug
– Piet Wolters, voorzitter, Hoofdstraat 28, 9514 BH Gasselternijveen, tel 0599 512805, mobiel 06 39439069
– Luit Spijk, penningmeester,
– Kai Waterreus, secretaris, Gasselterweg 28, 9514 BL Gasselternijveen, mobiel 06 21688514
– Jos Banus, lid
– Henk Nieboer, lid
– Albert Koops, lid
– Wim Possemis, lid
– Willem Tuijt, lid
– Jan Willem Koops, lid
– Eliane Grooten, lid
– Corina Hassing, lid

Privacy verklaring
Dorpscoöperatie De Brug zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u informatie of brochures aanvraagt of lid wordt of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u versterkte gegevens vastgelegd. Dorpscoöperatie De Brug gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag of deelname. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen:
Status lidmaatschap, status betaling contributie, factuuradres.
Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Beeldmateriaal
Voor de verslaglegging van de activiteiten van de Dorpscoöperatie wordt veelvuldig beeldmateriaal gebruikt. Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de Dorpscoöperatie op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik in aan de Dorpscoöperatie gerelateerde publicaties, op de website en de opslag daarvan.
Indien u bezwaar heeft, neem dan contact op met het bestuur.

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens
Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet.
– Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonsgegevens, die door Dorpscoöperatie De Brug zijn vastgelegd.
– Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
– Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist.
Hiertoe kunt u contact opnemen met de penningmeester
Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Gebruik van cookies
Op de website van de Dorpscoöperatie wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies, en ook geen andersoortige “tracking” middelen. Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina’s bezocht worden.

Verwijzingen naar andere websites
Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een dergelijke link wordt geklikt.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de secretaris.

Wijzigingen
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast.
Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen.

Vastgesteld op: 31 oktober 2021